Willkommen,

Logout

919-18

Leuchtmittel

Stiftsockel

  •  1 × G9 18 W  Halogen 230V
  • 1 × 204 lm
  • 2800K
  • 230 V
  • --
  • 4,1 cm
  • 1,3 cm

919-28

Stiftsockel

28 W, 370 lm, 2800K, 230 V

Vorschau

919-33

Stiftsockel

33 W, 458 lm, 2800K, 230 V

Vorschau

929-220

Stiftsockel

2 W, 180 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-230

Stiftsockel

3,5 W, 320 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-235

Stiftsockel

3,5 W, 300 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-25

Stiftsockel

2 W, 170 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

930-20

Stiftsockel

20 W, 260 lm, 2800K, 12 V

Vorschau